Nymand Montage sørger for et bedre indeklima

Services

Vores arbejde

Hos Nymand Montage beskæftiger vi os med montage af ventilationssystemer i hele landet. Med vores mange års erfaring inden for branchen, står vi klar med kompetent rådgivning og udførsel af alle opgaver med relation til ventilation og udluftning.

- 01

Komfortventilation

Nymand Montage sørger for et bedre indeklima. Har du oplevet at koncentrationsevnen falder i løbet af dagen? Måske tager du ofte fra kontoret med hovedpine? Dette skyldes et forhøjet Co2 indhold i luften som gør luften tung. Ofte løses dette problem med naturlig udluftning, der kan give træk, svingende temperaturer og gener fra omgivelserne udenfor.

Ved installation af komfortventilation sikres et optimalt indeklima, hvor luften bliver udskiftet automatisk og giver ren luft. Dette er med til at holde en konstant og behagelig temperatur og sikrer en større koncentrationsevne på arbejdspladsen. Et ventilationssystem filtrerer luften for urenheder og sørger for, modsat naturlig udluftning, at fjerne luftpartikler såsom støv og pollen. Dette er med til at nedsætte stress og antallet af sygedage, samt forbedre stemningen og motivationen. Komfortventilation kan med fordel installeres på kontorer og lignende arbejdsmiljøer, samt i butikker og supermarkeder hvor ren luft er med til at forbedre kundernes oplevelse.


Et godt indeklima på skolerne:

- 02

Procesventilation

Nymand Montage sørger for en sikker arbejdsplads. Procesventilation bruges i industrien, som udsugning direkte ved en proces- eller forureningskilde. Der er i industrien skrappe krav til ventilation og udluftning, for at sikre medarbejdernes sikkerhed og trivsel – både fysisk og psykisk. Ofte bruges procesventilation i forbindelse med komfortventilation, for at sikre et sundt indeklima i hele virksomheden. I arbejdsprocesser hvor der udvikles luftforurening, sundhedsskadelige eller eksplosive luftarter, kræver Arbejdstilsynet etablering af procesventilation. Dette kræves uanset omfang og hyppighed. 

Hos Nymand Montage er vi specialister i ventilation til industri og produktion, og rådgiver gerne i henhold til lovgivningen.

Ventilation i industri og produktion:
Med en procesventilation i produktionen beskyttes medarbejderne fra de gener der kan forekomme i forskellige arbejdssituationer og sørger for at lede støv, varme, damp og fugt væk. Dette er med til at mindske sygefraværet, samt effektivisere produktionen. Korrekt og miljøvenlig ventilation i industrien forlænger levetiden på produkter og maskiner og nedsætter disses energiforbrug. Dette ikke kun skåner miljøet, det gavner også driftsøkonomien.

Vi hos Nymand Montage tager det som en selvfølge at bygge praktiske ventilations- og udsugningsløsninger, som overholder gældende lovkrav og samtidig ikke er til gene for medarbejderne og deres arbejde.

- 03

Service på faglokaler

Ifølge Arbejdstilsynet er komfortventilation et lovkrav ved nybyggeri af skoler og institutioner i Danmark. Formålet med dette er at tilføre lokalerne tilstrækkelig med frisk luft uden generende træk, samt fjerne luftforureninger fra mennesker og overflader. Et behageligt indeklima med frisk luft er med til at give eleverne en større koncentrations- og indlæringsevne i hverdagen.

Undervisningslokalerne er elever og lærers arbejdspladser – ren luft sikrer deres muligheder for optimale arbejdsevner. Hos Nymand Montage opbygger vi ventilationssystemer der overholder gældende lovkrav, og giver ventilation uden gener.

- 04

Service

Vedligeholdelse og serviceeftersyn:

Ved du, hvornår dit ventilationssystem trænger til et gennemtjek? For at bevare levetiden og undgå unødigt slid på systemet, er det en god idé at få foretaget regelmæssige serviceeftersyn. Vi ved at dette kan være svært at holde styr på og vi tilbyder derfor serviceaftaler med eftersyn og vedligeholdelse af dit system efter behov.

Med en serviceaftale hos Nymand Montage er du sikret et kvalitetssikret gennemsyn af dit ventilationssystem hver gang. Vi hjælper med udskiftning af slidte dele, rengøring af rør og kontrol af mekaniske dele. Et rent og vedligeholdt system minimerer energiforbruget og sikrer en problemfri ydelse.

Lige så ugeneret du bliver af dit ventilationssystem, lige så ugeneret, nemt og smidigt skal det være for dig at få holdt dit system ved lige. En serviceaftale med Nymand Montage sikrer dette og inkluderer, som en selvfølgelighed, følgende:

  • Service med passende intervaller, tilrettelagt efter behov
  • Tilstandsrapport efter hvert eftersyn omkring evt. udskiftninger og reparationer
  • Kvalitetssikret eftersyn og vedligeholdelse